Tin tức

Người chết báo mộng có đúng không? Tâm linh 2023

Người chết báo mộng có đúng không? Tâm linh 2023

Thế giới tâm linh với vô vàn những điều kỳ bí mà chúng ta không thể lý giải hay giải đáp một cách cặn kẽ....

Tháng bảy tu phước báo hiếu

Tháng bảy tu phước báo hiếu

“Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” – câu kinh Kim cang có nghĩa cần phải không trụ vào chỗ nào mới sinh ra...

Lễ Vu Lan trong triết học Phật giáo và truyền thống Đạo hiếu của người Việt Nam

Lễ Vu Lan trong triết học Phật giáo và truyền thống Đạo hiếu của người Việt Nam

Người Việt tiếp nhận đạo Phật không chỉ ở triết lý sâu sắc trong hệ thống giáo lý, mà còn tiếp nhận những nguyên tắc,...

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU – VU LAN BÁO HIẾU

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU – VU LAN BÁO HIẾU

Kính thưa: Quý Phật tử – Quý thân nhân và Quý quan khách  “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ  Gánh nặng cuộc...

Liên hệ